Yuk va konteynerlarni yuklash va tushirish
Konteyner poyezdlarini tashkil qilish
Ombor xizmatlari
SMGS va GU-27, GU-29 ni ro`yxatdan o`tkazish
Bojxona hujjatlarini rasmiylashtirish
Yuklash rejasini tanlash
Vagon yoki konteynerni muhrlash
Konteynerni texnik ko`rikdan o`tkazish
Konteyner stikerlari
Qabul qiluvchilarni telefon orqali xabardor qilish
Qabul qiluvchilarni telegraf orqali xabardor qilish
Tovarlar va konteynerlarni kunlik saqlash
Maxsus jihozlarni saqlash
Konteyner va vagonni tozalash