Yillar uchun Bir dona aksiya uchun (so'm) Aksiyadorlarga to'lab beriladigan dividend miqdori (so'm)
2018 1 000 3 228 928 719,00
2019 3 000 9 664 664 700,00
2020 10 300 33 185 137 133,23
2021 35 550 114 692 623 193,00
2022 40 100 117 713 696 365,00